Imunofan preparat za lečenje raka

Ozonizacija krvi

Ozonizacija krvi. Ozon je jednostavno energetski i reaktivni oblik kiseonika, alotropska modifikacija kiseonika O3 sa vremenom raspada od nekoliko sekundi do par minuta zavisno od temperature i pritiska. Njegovo ime je grčkog porekla što znači “mirisati” jer se oseća karakteristični miris ovog bezbojnog gasa, svi ga prepoznajemo posle letnjih oluja sa grmljavinom . Od otkrića 1840. godine, milioni tretmana terapijom ozonom je obavljeno širom sveta. Evropske zemlje, zajedno sa Rusijom i Kubom, već nekoliko decenija su pioniri u ovoj terapiji.

Poliklinika Naturalia

Kandida i kako se izlečiti
Ozonizacija krvi . Upotreba ozona zasniva se na njegovim oksidativnim, dezinfektivnim i baktericidnim svojstvima. Ozon uništava bakterije i gljivice u mnogo kraćem vremenu u poređenju npr sa hlorom. Takođe je vrlo efikasan u uništavanju virusa i kancerogenih agenasa. Ozon je izuzetno jak oksidant I čini se da je snažniji oksidant u poređenju sa kiseonikom, jer može da oksiduje praktično sva organska i ne-organska jedinjenja. Kada se uzmu u obzir bioorganska jedinjenja ozon ima mnogo selektivniju reaktivnost sa jedinjenjima dvostruke veze: aminokiseline, peptidi, proteini, nukleinske kiseline i, pre svega, nezasićene masne kiseline, koje čine osnovu za lipidni biosloj ćelijskih membrana i lipoprotein komplekse krvne plazme. U biološkim medijima dominiraju ozonske reakcije sa nezasićenim masnim kiselinama i prate ih formiranje različitih proizvoda, uključujući ozonide (jedinjenja, koja sadrže različit broj atoma kiseonika u molekulu).

Ozonizacija krvi .Korišćenje ozona u zdravstvene svrhe je veoma efikasna, i ima rastuću listu pozitivnih dejstava kada se koristi na odgovarajući način. U naprednim industrijskim postrojenjima za prečišćavanje vode, na primer, ozon se primjenjuje za tretiranje vode za piće (na našu žalost ne I kod nas) kao sigurno i nehemijsko sredstvo za ubijanje potencijalno štetnih mikrobioloških agenasa (tj. Bakterija, gljivica, virusa, parazita itd), u industriji pića kao siguran dezificijens za skoro sterilno ispiranje ambalaže.

Laserska terapija krvi


Dok je ozon glavni fokus industrijskog tretmana, medicinski se uvek nalazi uz višu količinu čistog kiseonika u rasponu od 95-99% kiseonika i do 1-5% čistog ozonskog gasa. Shodno tome, većina veruje da bi ovaj tretmanski pristup ka ozonizacija krvi trebalo bolje nazvati kao “oksigenizacija ozonom”.

Ozonizacija krvi. Medicinska upotreba oksigenizacija krvi ozonom je u velikom usponu kod terapija onkoloških bolesti u svetu, kao i u tretmanu drugih bolesti i zdravstvenih stanja. Najnovija istraživanja pokazuju  i sugerišu  upotrebu oksigenizacije posebno kod terapija nuspojava hemioterapije i zračne terapije kao i pacijenata u remisiji u preventnivne svrhe za smanjivanje mogućnosti relapsa bolesti. Postoje podaci koji dokazuju da ovaj tretman može imati direktne pogodnosti kod različitih tipova raka (tj. Anti-kancer efekat), ima efekte na imuni sistem (tj. Modulaciju citokina), metabolički efekti (npr. Poboljšane antioksidativne odbrane), zaštitni efekti na tkivima, a takođe mogu pomoći jer smanjuju agresivnost tumorske ćelije pomažući da se obnove niska kiseonička okruženja (tj. hipoksija tumora).

Zbog toga klinike koje primenjuju ovu praksu a i istraživači veruju da terapija oksigenizacije ozonom, ima mesto kod hemoterapije i protokolima zračenja, pošto okolišno okruženje tumora može učiniti takve kancerozne ćelije otpornijim na standardni tretman jer podiže VOL (MDR). Isto važi kao  i za alternativne ili komplementarne tretmane (tj. Terapije visokim dozama intravenskog vitamina C) kao što je metabolička terapija vitaminom B17. Pacijenti sa niskim vrednostima crvenih krvnih zrnaca (tj. Manje hemoglobina) mogu imati veliku korist od oksigenizacije ozonom.

Ozon može da proizvede različite efekte u zavisnosti od izabrane koncentracije i načina primene. U medicinskoj praksi najvažniji su sledeći.

Ozonizacija krvi. Baktericidni, fungicidni i virucidni. Kad se spolja primenjuju u obliku gasovitih smeša ili u ozonizovanom rastvoru, preporučuju se velike koncentracije ozona koje proizvode direktan oksidativni efekat na membrane mikroorganizama. Ozon praktično uništava sve vrste bakterija, virusa, fungija, protozoa. Gram-pozitivne bakterije i kapsulirani virusi koji imaju lipidni bio sloj su posebno osetljivi na oksidaciju. Nespecifični odbrambeni sistem (aktiviranje fagocitoze, pojačana sinteza citokina-interferona, nekrotički faktor interleukinskog tumora) kao velni sastojak ćelijskih i humoralnih imuniteta. Zabeleženi su dokazi delimične oksidacije virusnih receptora što ih čini nesposobnima za vezivanje virusa.  Pored toga, otkrivena je inhibicija enzima reverzne traskriptaze koji promoviše destrukciju virusa AIDS-a.

Fotodinamička terapija raka

Anti-upalni efekat je otkrivena sposobnost inozonske oksidacije spojeva koji sadrže dvostruke veze, posebno arahidonsku kiselinu (20: 4) i njene derivate-prostaglandine. Ove biološki aktivne supstance učestvuju u razvoju i održavanju upalnog procesa. Pored toga, ozon reguliše metaboličke reakcije u tkivima na mestu upaljivanja i rešavanja PH. Efikasnost ozonske terapije kod inbronhijalnem astme (sad aktuelno kod corona virusa) može se delimično objasniti oksidacijom dvostrukih veza u takvim patološkim jedinjenjima kao što su leukotrienima  izvedeni iz arahidonske kiseline.

Ozonizacija krvi. Ozonski analgetički efekat obezbeđen je oksidacijom proizvoda albuminolize, takozvanim algopeptidima. Oni utiču na nervne završetke u oštećenom tkivu i određuju intenzitet reagovanja na bol. Da tome dodamo da analgetički efekt, nastaje i zbog normalizacije antioksidacijskog sistema, a samim tim i smanjenjem količine toksično-molekularnih proizvoda lipidne peroksidacije na ćelijskim membranama, koji menjaju funkciju enzima ugrađenih u membranu, koji učestvuju u sintezi ATP-a i održavanju vitalnosti aktivnih organa i tkiva.

Detokicacioni efekat ozona je što vrši korekciju i aktiviranje metaboličkih procesa u jetri i bubrežnim tkivima, osiguravajući na taj način njihovu glavnu funkciju neutralizacije i evakuacije toksičnih jedinjenja iz organa. Aktivacija procesa zavisnih od kiseonika. Doze ozona, ma koliko one bile niske, uzrokuju povećanje sadržaja slobodnog i rastvorenog kiseonika u krvi, brzog pojačavanja enzima koji katalizuju aerobnu oksidaciju ugljenih hidrata, lipida i proteina uz stvaranje ATP energetskog supstrata. Od velikog značaja je mitohondrijska aktivacija N-ATP, odgovorne za spajanje respiratornih procesa i oksidativno-fosforilaciju, što rezultira sintezom ATP-a

Ozonizacija krvi. Optimizacija pro i anti oksidansa smatra se jednim od glavnih efekata sistemske ozonske terapije koja se ostvaruje uticajem na ćelijske membrane i povezivanjem ravnoteže nivoa produkta peroksidacije lipida i sistema odbrane od antioksidanata. Kao odgovor na ozon dolazi do kompenzacijskog povećanja aktivnosti antioksidativnih enzima superoksidizmutaze (SOD), katalaze i glutatioperoksidaze. Zbog obnovljenih aerobnih metaboličkih reakcija dolazi do nakupljanja NADH2 i NADPH2, koji deluju kao donatori protona kako bi obnovili oksidovane komponente neenzimskog antioksidantnog sistema (glutation, vitamin E, askorbinska kiselina, itd.). Upotreba egzogenih antioksidanata sa preliminarno izračunatom dozom je obavezna kada se koriste visoke koncentracije ozona.

Ozonizacija krvi.
Ozonizacija krvi.

Efekat imuno-modulisanja ozona zasnovan je na njegovoj interakciji sa lipidnim strukturama ćelijskih membrana i zavisi od izabrane doze. Niske koncentracije ozona promovišu nagomilavanje ozonida na membranama fagocitnih ćelija –monocita i makrofaga. Zahvaljujući ozonidima ove ćelije podstiču sintezu citokina različitih klasa. Citokini su biološki aktivni peptidi koji doprinose daljoj aktivaciji nespecifičnog odbrambenog sistema (povišenje telesne temperature, stvaranje peptida akutne faze u jetri) i, osim njega, aktiviraju ćelijski i humoralni imunitet. Sve zajedno olakšavaju lečenje sekundarnog imunog deficita.

Ozonizacija krvi kod raznih patologija

Onkologija, posebno terapije smanjenja nuspojava HT

Ateroskleroza i ishemijska bolest srca

Hipertenzija

Diabetes Mellitus

Hronični bonitos, bronhijalna astma

Upala bubrega (pijelonefritis)

Hronični gastritis

Čir na želucu ili duodenumu

Kolitis

Hronični hepatitis

Upalne bolesti genitalnog trakta Kolpitis, bakterijska vaginoza

pobačaji u trudnoći preeklampsija

Duboke bakterijske infekcije kože piodermija

Herpes

Psorijaza

Migrena, cefalgija (glavobolja)

Upalne bolesti mozga (Menigitis, Encefalitis)

Metode ozonizacija krvi

Ozon se može terapijski koristiti eksterno kao i Parenteralno (unosi se u organizam)

Kod eksternih metoda ozon se može koristiti:

Upotreba ozoniranih antiseptičkih fizioloških rastvora ·Primena ozoniranih masti i ozoniranog biljnog ulja itd

Kod Parentalnih terapija ozon se primenjuje:

Autohemoterapiju Major i Minor ozonizovanom krvlju pacijenta, sledeće ekstrakorporalne terapije plazmom i limfom. Subsukutane injekcije ozona u biološki aktivne tačke…

VAH Major autohemoterapija Ozonizacija krvi

Ozonizacija krvi. Ovo je terapija koje je dala izuzetno dobre rezultate kod mnogih bolesnih stanja. Major autohemoterapija (VAH) – u ovoj terapiji se izabrana količina sopstvene krvi osobe (tj. 50-250ml) vadi iz tela (transfuzija). Zatim se, određena količina ozona ubacuje u krv, omogućavajući razmenu mešavine ozona i kiseonika (pošto je vreme raspada ozona 40-50 sekundi). Veoma brzo se primeti kako se tamna boja krvi menja u svetlo crvenu jer se kiseonik vezuje za hemoglobin. Nakon toga, oksigenizovana i ozonirana krv ponovo se injektira nazad u telo koristeći istu iglu sa kojom je uzeta krv (tj. Auto-transfuzija). Veruje se da kod ove terapije dešava niz medicinskih efekata koji počinju i nastavljaju kroz kaskadni proces koji se dešava širom tela. Tretmani se mogu davati od nekoliko puta nedeljno do svako dnevno, u zavisnosti od toga koji efekti tretmana se žele. Postoje projektovani protokoli koji se mogu bezbedno koristiti pre, tokom i nakon hemoterapije, zračenja i operacije, pored standardnih protokola za lečenje raka i imunoterapije. Praksa je pokazala da terapija oksigenizacije ozonom daje daleko najbolje rezultate, posebno uz upotrebu imunomodulatora imunofan ili LDN.

Sumarno, obzirom da je naš stav da je nabolji način da se pobedi onkološka bolest, dobar i jak imuni sistem, smatramo da je ovo jedna od terapija koja može izuzetno mnogo pomoći pacijentima. Kod nas se ona sprovodi u nekoliko klinika, i naša iskustva su pokazala da su pacijenti koji su sprovodili ovu terapiju mnogo bolje prošli kroz HT tj smanjili u mnogome njene nuspojave, kao i pacijenti koji su u remisiji jer su sigurno na ovaj način produžili vreme remisije.

Takođe je primećeno da je oksigenizacija ozonom pokazala izuzetno dobre rezultate kod raznih auto imunih oboljenje, posebno uz terapiju LDNom.Posebno je interesantno kakvi se rezultati postižu kod hidrokolon terapije kada se u toku terapije ispiranja kolona ubaci ozonizirana voda.

Kontraindikacie za terapiju ozonizacija krvi su:

Svi slučajevi sa lošom koagulacijom krvi 2. KrvarenjeOrgana 3. Trombocitopenija 4. Alergija na ozon

Za dodatne informacije obratite nam se na 063243472

Izvor:

http://www.absoluteozone.com/assets/ozone_therapy_in_practice.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781866/pdf/9883965.pdf

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=23882

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ozonoterapii-na-pokazateli-ateroskleroza-u-bolnyh-s-saharnym-diabetom

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prevodilac

Imunofan doziranje

Imunofan doziranje

imunofan-proizvodi

Ovaj tekst je samo informativnog karaktera, za sve dodatne informacije obratite se svom lekaru onkologu.

Imunofan

Doziranje imunofana kod onkoloških bolesti II, III i IV stadijuma se primenjuje na sledeći način ako je pacijent u stabilnom stanju remisije.

Kako ga dozirati kod terapija (HT, Radiologija, postoperativni period) i lošeg opšteg zdravstvenog stanja obratite nam se u Savetovalište Vera u Život.

Takođe treba znatii da je imunofan samo suportivna terapija najbolja koju mi poznajemo i nije čarobni lek protiv raka. Kada je reč o dejstvu imunomodulatora na tumorske ćelije pročitajte tekst o LDN-u koji je za razliku od imunofana pokazao i antikancerogeno dejstvo.

ŠEMA ZA PACIJENTE U STABILNOM STANJU REMISIJE

1. Imunofan 10 injekcija svaki dan po jedna
2. pauza 10 dana
3. Imunofan 10 injekcija svaki dan po jedna
4. pauza mesec dana
5.  Po isteku pauze Imunofan 10 injekcija svaki dan po jedna
6. pauza 10 dana
7. Imunofan 10 injekcija svaki dan po jedna
8. Pauza 3 meseca
9. Po isteku pauze Imunofan 10 injekcija svaki dan po jedna
10. pauza 10 dana
11.Imunofan 10 injekcija svaki dan po jedna
12. pauza 6 meseci
13.Po isteku pauze ponoviti stavke 1,2,3 i tako na svakih 6 meseci

Pauze mogu da se skrate ukoliko dođe do drastičnog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Imunofan doziranje kod spreja, imunofan se aplikuje preko nosne sluzokože uprskavanjem (kao sprej za nos) po jednim ušpricom u obe nozdrve jednom dnevno to je jednako kao jedna ampula. Primeniti istu šemu kao kod ampula.

Imunofan doziranje kod supozitorija (analnih čepića) jedna supozitorija dnevno po istoj šemi kao kod ampula.

Imunnofan u ampulama se daje kroz injekciju subkutano (podkožno) ili intramuskularno (davanje u mišić).

Pre aplikacije imunofana ampulu zagrejati u ruci do temperature tela (držanjem u šaci) potom dati injekciju.

Na sve to, u zadnje vreme sve ćešće imamo prijave od pacijenata da nisu pozitivno odreagovali na terapiju ili sl… znajte da imunofan mora da bude u stalnom hladnom režimu na temp od 2C do 10C, mnogi sada prodaju imunofan nabavljen crnim kanalima i niko ne zna kako je to transportovano i da li je to lažni imunofan koji se pojavio krajem prošle godine iz Ukraine. Zato dobro proverite izvor iz kojeg nabavljate imunofan kako ne biste naneli štetu svom zdravlju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja oko načina upotrebe Imunofana možete nam postaviti pitanja putem maila na office@verauzivot.com

ili na tel 0614141133

Predlažemo da svoja iskustva sa upotrebom imunofana podelite na našoj Facebook stranici

Remisija šta je to

Remisija šta je to

Svi onkološki bolesnici žele da čuju od svog lekara da su se izlečili od raka. Po završetku terapije a pod pretpostavkom da je u tom trenutku rak neprimetan za sve metode i tehnike dijagnostikovanja i otkrivanja mnogi pacijenti iz želje za ozdravljenjem poveruju da su se izlečili. Da li je baš tako!? Lekar onkolog Vam najverovatnije neće reći “Da, Vi ste izlečeni” oni nerado koriste reč izlečen jer ta reč nije na spisku najboljih i najcenjenijih medicinskih udžbenika kada je onkološka bolest u pitanju. Oni koriste izraz koji su mnogi čuli “Remisija” jer kada se rak smanji ili ukloni delimično ili potpuno, to dovodi do delimične ili potpune remisije. Remisija prevedeno je “preživljavanje, preživljavanje bez napretka bolesti, dugoročni opstanak. Kada pitate lekara posle terapije “i šta sada doktore?” Sledi odgovor “čekamo”! Pa šta čekamo doktore? Čekamo realaps! A što ga čekamo doktore, šta da radimo da do toga ne dođe!? Dobićete odgovor koji su mnogi pre Vas čuli “vidi mi to ne znamo” Klasična medicina se bavi posledicom ili ti simptomom po sistemu ja ga vidim ja ga napadam. I zato su pacijenti koji su imali rak pod stalnim nadzorom lekara onkologa posle terapije ili za vreme remisije. Zašto je to tako? Kod većine tipova raka onkolozi ne mogu da daju tačnu prognozu ili procene dalji tok bolesti. Mnoge nemetastatske vrste raka kao što su rak dojke, prostate, debelog creva mogu se veoma dobro smanjiti ili ukloniti. Ali to nije garancija. Medicina smatra da su metastatski tipovi raka kao što je rak jetre, pluća, kosti, mozak neizlečivi. No, mi smo u svom radu susretali pacijente koji su prošli te faze i uspeli borbom za svoje zdravlje da doguraju do potpunog povlačenja raka iako su bili otpisani od strane medicine. Da li su se izlečili to će vreme pokazati.

Da se vratimo na osnovnu temu ovog teksta i njegov naslov “Remisija”, znači mi posle terapije koje sprovede onkolog nismo izlečeni, to znači da mi moramo da nastavim borbu za svoje zdravlje i život. Mnogi pacijenti posle terapije nastave sa svojim životom kao pre terapije, tj ništa ne promene u svom životu a što je nejverovatnije i dovelo do pojave bolesti. Znači da nisu uklonili uzrok nastanka bolesti, a to je najbrži put ka relapsu. Znajte da svako živo ljudsko biće na ovoj planeti ima u sebi tumorsku ćeliju, pa zašto onda neko oboli a neko ne!? Očigledno da one koji nisu oboleli čuva njihov imunisistem, kako to izgleda pogledajte ovaj video…

Zaključak je da svako ko je u stanju remisije mora da se bavi svojim imunitetom kako ne bi došlo do relapsa bolesti.

Imunitet je veoma kompleksna tema, nije to odeš u apoteku kupiš tabletu i imaš odličan imunisistem. Stvari ne funkcionišu baš tako jer je tumor metabolička bolest ili bolest celog tela. Imunitet je način života, ishrane, razmišljanja, kontrola parazita, detoksikacija, imunomodulatori i najvažnije naučiti voleti sebe (što mnogi nažalost ne umeju da rade). Zapamtite bolest i lek je u nama samima. Produžite sebi život ulaganjem u sebe i svoje zdravlje.

Da bi naučili šta i kako raditi u remisiji pozovite nas0614141133

 

B17 metabolička terapija

Komplementarno medicinska terapija raka – B17 metabolička terapija

Namera ovog teksta je da Vas upozna sa medicinsko integrativnim pristupom lečenja raka Metaboličkom terapijom. Sve više klinika širom sveta primenjuju ovu metodu sa ubeđenjem da je najefikasnija u borbi protiv raka. Ali takođe kao i preventiva protiv raka, treba imati na umu da rak ne bira pacijente a posle je veoma često kasno. Ovo se posebno odnosi na pacijente koji su po medicini u remisiji, naime po medicinskom protokolu u lečenju karcinoma lekar Vam ne može reći da ste izlečeni već da ste u remisiji, to znači da se očekuje relaps (povratak bolesti) što se veoma često i događa, kod nekih pacijenata posle par nedelja, meseci ili godia. To znači da je tumorski proces i dalje aktivan u telu i da terapija nije uspela da je ukloni. Do pojave bolesti, to je uvek radio naš imuni sitem.
Ne može se tvrditi da je B17 metabolička terapija “lek” koji tražite. Mi, međutim, verujemo u logiku i smisao koji proizlazi iz istraživanja koje smo pročitali koji kaže da je to način kontrole raka. O tome Vi možete doneti odluku samo nakon što ste pročitali ovaj tekst.

Probaćemo da podvučemo najvažnije  elemente ove terapije karcinoma, dati više detalja, kako bi mogli dalje sami da istražujete i borite se.

Ova terapija karcinoma ima za cilj da potpuno uskladi metaboličke procese u organizmu i tako ostvari kontrolu nad kancerogenim procesima u telu i izgradnju jakog i efikasnog imunog sistema.

Realno rečeno, ključ za uklanjanje raka je rad na imunom sistemu tela, a ne da se hemoterapijom i radiološkim terapijama uništi imunitet. Ova terapija radi u saradnji sa telom po sledećim principima:

 • Oslabađanje od kandide koja je izgleda skoro uvek prisutna kod pacijenata sa karcinomom, čiji mikotoksini obaraju i ruše imuni sistem, zato je detoksikacija ključna u borbi protiv raka
 • Kvaitetna suplementacija vitaminima i mineralima koje trebate dopremiti da odbrambenih mehanizama tela – “podrška imunom sistemu”;
 • Zatim dodavanje enzima koji će razbiti proteinsku školjku koja štiti ćelije raka i učiniti Vitamin B17 delotvornijim.
 • A primenom vitamina B-17 (Amigdalin ili Laetril) i vitamina A radi koji u sadejstvu sa enzimima razaraju ćelija raka (to se naročito postiže ampuliranim vitaminom B17)
 • Koriste se izuzetno visoke doze ampuliranog vitamina C
 • Korišćenje vrhunskih imunomodulatora kao što je Imunofan ili LDN

Za većinu nas promene u ishrani / životnom stilu su prilično radikalne, borba protiv navika je veoma teška, moć navike je čudo. Ali bez pobede nad navikama nema ni napretka u borbi protiv raka. U svakom slučaju onog trenutka kada krenete u terapiju znači da ste rešili da pobedite svoje navike a samim tim i bolest. Što bi naš glumac Boda Ninković rekao „ Glava to je direktor, telo to je fabrika. Loš direktor loša i fabrika. Ako hoćeš da opraviš fabriku moraš da smeniš direktora.“ Kada novo imenovani direktor donese odluku da se bori i krene na metaboličku terapiju evo šta se dešava. Normalno morate znati da je ovo veoma ozbiljna terapija koja se sprovodi samo u kliničkim uslovima pod nadzorom lekara. Naša iskustva su pokazala da pacijenti koji su to probali da sprovedu u kućnim uslovima nisu imali rezultate ili su imali probleme.

Dakle, šta je uključeno?

B-17 metabolička terapija:

Klinike koje praktikuju ovu alternativnu terapiju raka obično započinju sa detaljnim pregledom pacijenta i njegove dokumentacija, nalazima krvi i opšteg stanja pacijenta. Zatim započinju terrapiju koja zavisno od pacijenta i njegovog opšteg zdravstvenog stanja traje tri do četiri nedelje. U tom periodu se u kliničkim uslovima pod nadzorom lekara se sprovodi terapija. Po oknčanju kliničke terapije sprovodi se terapija u kućnim uslovima koja traje od četiri do šest meseci. Po okončanju te terapije, pod pretpostavkom da je došlo do pomaka na bolje, nastavlja se sa metaboličkim pristupom kako bi se sačuvalo zdravlje i sprečio relaps bolesti. Dobra strana ove terapije što nema nuspojave kao medicinske terapije, pa pacijent mnogo kvalitetnije živi a samim tim je i pozitivan prema sebi i svom zdravlju. Normalnoo treba napomenuti da se veoma dobri rezultati postižu ako je bolest otkrivena u ranim fazama. Nažalost kod nas se u Srbiji bolest otkriva kada je u poodmakloj fazi kada su rezultati daleko lošiji.

 

Klinička faza uključuje:

 • Metabolička terapija intravenskim vitaminom b17 / amigdalin kao i upotreba 500 mg tableta amigdalina (Laetrile, laitril, amigdalin su sva imena za hemijsku supstancu vitamina B17, mada sa blago promenljivim hemijskim kompozicijama) u kućnoj terapiji (ađuvantna terapija). Ernst T Krebs Jr kaže: “Ako imate rak, najvažnije razmatranje je da se maksimalna količina vitamina B17 unese u Vaše telo u najkraćem vremenskom periodu.
 • Dijetalni režim ishrane protiv kandide (bez ugljenih hidrata)
 • Detoksikacija organizma (jonska, frekventna, hidrokolon terapija, čajevima)
 • Mnoge klinike sve više koriste oksigenizaciju organizma u hiperbaričnim komorama u borbi protiv raka
 • Antioksidantne supstance i imunomodulatori
 • Enzimi Pankreasa
 • Vitamin C kompleks ampulirani
 • Vitamin B kompleks
 • Vitamini A i E kapljice emulzije
 • Cink
 • Esencijalne masne kiseline
 • Ionizovani koloidni mineralni dodatak
 • Sve više klinika koriste i frekventne terpije po metodologiji Dr Rajfa ili Hilde Klark u borbi protiv raka. I po našim saznanjima postižu se poprilično dobri rezultati
 • Fito tretmani protiv parazita / kandida, i drugih mikroba. Ovde posebno podvlačimo frekventu terapiju trenutno terapiju koja je u usponu u svetu medicine.

U periodu terapije treba da je povećana potrošnja vode. Poželjno je koristiti magnezijum hlorid barem tri meseca. Savetujemo da se za vreme trajanja terapije koriste i probiotici (naša preporuka je Torlakov liobif jer je on proizveden od naših autohtonih bakterija i kao takav je pokazao mnogo bolje rezultate od uvoznih) kako bi se održala korisna flora u crevima, a to je ključno zbog eleminacije toksina i kvalitetnije ishrane našeg organizma.
Održavajte redovnu fizičku aktivnost (osim ako to zdravstveni problemi ne sprečavaju);
Uklonite sve toksine i štetne okidače iz okoline / životnog stila

Zašto proći kroz ovu terapiju?

Zato što radi, mnogima je pomogla! To kažu lekari specijalista iz celog sveta! Kao i klinike koje uspešno tretiraju hiljade pacijenata.

Medicinska uputstva i iskustva

Ne bi trebalo da okrenete leđa medicinskoj negi, integrativna medicina podrazumeva i jednu i drugi pristup, i medicina i alterntiva. Ova terapija zahteva da bude sprovedena pod kontrolom kvalifikovanih lekara. Važno je da odaberete lekara koji ima komplemantarni pristup ovoj terapiji i borbi protiv raka.
Često će te se susretati sa lekarima koji ne priznaju ovaj komplementarni pristup lečenju bolesti.

Njihovi najčešći komentari su:
“B17 – ne radi i nije dokazano da ima dejstvo”

 • Delimično tačno – neki od testova koji su uradili iz farmaceutske industrije u SAD pokazali su da Vitamin B17 nije stvarno efikasan, jer su probali samo sa B17.
 • Za delotvornost Vitamina B17 u terapiji protiv kancera potrebni su enzimi, vitamini i minerali koji su glavni deo metaboličke terapije

ili “Cijanid je otrovan”

 • Ponovo je delimično tačno – vitamin B-17 sadrži deo molekula cijanida (nazvan “radikalni” cijanid), ali isto tako ga ima i vitamin B12 (cijanokobalamin) o kojem se niko ne priča!
 • Kao što se zna cijanid se javlja samo u ekstremno malim količinama na mestu tumora i tu i dejstvuje više o tome pročitajte ovde.
 • Istraživanja, koje su sproveli i najveći oponenti upotrebi Leatrila (sintetizovani oblik vitamina B-17), pokazali su da kada je upotrebljen u preporučenim dozama čak i intravenozno, da je rezultat “bez kliničke toksičnosti i da se u krvi ne može otkriti cijanid“
 • ili “Ako bi ovo” alternativna terapija karcinoma Vitaminom B17 zaista funkcionisala, to bi bila epohalna vest i mi ćemo je propisati svim našim pacijentima sa karcinomom “, Pri tome zaboravljaju na rezultate koje postižu sa klasičnom medicinskom terapijom i njenim nus pojavama. Više o tome pročitajte ovaj naučni podatak.
 • Lekari se obučavaju u medicinskim školama koje često finansiraju ili podržavaju farmaceutske kompanije. Napredak u medicini (u odnosu na hirurgiju) dolazi od istraživanja koju je (naravno!) finansirala farmaceutska industrija. Oni imaju naviku da ne objavljuju istraživanja koja pokazuju da se njihovi skupi lekovi mogu poboljšati “jednostavnim” promenama u ishrani!
 • Sve dok veliki farmaceutski proizvođači imaju uticaj na vlade na zapadu i mogu ubediti doktore i medije da predstavljaju pravi napredak u savremenoj medicini, metabolička terapija će uvek ostati “alternativna terapija raka”, a ne glavna! NAŽALOST!!!

Suočeni sa takvim otporom od onih ljudi od kojih očekujemo da budu stručnjaci u svojoj medicinskoj struci, u najmanju ruku obeshrabruje.
Ono što lekari i pacijenti treba da znaju je da pristup onkološkoj bolesti treba da bude komplementaran. Stoga je veoma važno stalno se edukovati i probati nove metode, a sve u cilju izlečenja pacijenta.

Za više informacija pozovite nas na 063243472

Hidrokolon terapija moćno oružje u borbi protiv bolesti

Ko će pobediti imunitet ili rak hidrokolon terapija

Hidrokolon terapija moćno oružje u borbi protiv bolesti

Saznaj više

Svi koji prate naš rad ili dolaze kod nas znaju da mi izuzetno mnogo insistiramo na detoksikaciji organizma, mnogo više nego na suplementaciji, jer smatramo da nas priroda nije napravila za apoteku, i sve živo u prirodi kada se razboli vrši neki vid detoksikacije.

Naslage koje se godinama talože na zidovima debelog creva nepovoljno utiču na zdravlje našeg tela, na imuni sistem organizma. Neredovnim i nedovoljnim pražnjenjem, vremenom nataložene naslage usporavaju metabolizam i usporava se peristaltika creva. To sve doprinosi povećanju količine toksina, nagomilavanju nepotrebnih štetnih materija, i dolazi do pada imuniteta.

Hidrokolon terapija predstavlja terapijsku metodu čišćenja i ispiranja debelog creva čistom vodom ili specijalno pravljenim vodenim rastvorima pomoću savremenih uređaja.
Anatomija kolona: Kolon je šuplji, kontraktilni organ, dužine oko 180 cm, i promera oko 5 cm. Počinje prelazom iz tankog creva u desnom donjem delu trbuha i završava se rektumom i čmarom.
U kolonu se, kao završnom delu sistema za varenje, odigrava kraj procesa varenja hrane i priprema izbacivanja svih otpadnih i nesvarenih delova. Na tom putu se odigravaju veoma važni segmenti varenja hrane, počev od resorpcije vode, važnih aminokiselina, vitamina, zatim se vrši sinteza i resorpcija folne kiseline i drugih mineralnih elemenata važnih za pravilno funkcionisanje našeg imunog sistema. U tom procesu veoma važnu ulogu igraju brojni sojevi dobroćudnih bakterija(nama poznati kao probitici), nastanjenih u debelom crevu i njihovo prisutvo i pravilan odnos su od ključnog značaja za naš imuni sistem.
Nažalost mnogi ljudi nemaju zdrav i funkcionalan kolon, nastalog zbog načina života, načina ishrane (previše skroba, rafinisanih ulja, šećera, konzervansa, nitrata, pesticida). Kao prva posledica usporenja peristaltike je zastoj i sabijanje stolice u donjim delovima kolona, prevelika dehidracija stolice i opšte poznata pojava hronične opstipacije. Stolica je tamno braon boje, prevelikih dimenzija sa pojavom nadutosti trbuha i puno gasova, otežane eliminacije. U uslovima takve nefunkcionalnosti kolona, na njegovim zidovima se talože vremenom obilne mase nesvarene hrane koja truli i proizvodi velike količine štetnih materija, toksina, gljivica (kandida), virusa, sluzi, parazita i sl. Stvaraju se uslovi za poremećaj bakterijskog balansa, pa čak i za prevagu štetnih bakterija i to je ono što nam obara imunitet i otvara vrata bolesti posebno raka. Po literaturi koja nam je dostupna ukazuje se na stvaranje nekih 22 vrste toksina, kao što su histidin, fenol, botulin, buterna kiselina, muscarin,  indol, krezol, gomilaju se teški metali itd. Oni se resorbuju i izazivaju toksikaciju organizma, preopterećujući drugu liniju toksikološke odbrane organizma, jetru, pluća, bubrege i kožu. Lokalno se, pre svega,  povećava rizik od stvaranja kancera koji je prema učestalosti kod nas i zemljama zapadnog sveta, drugi kancerski ubica  kod muškaraca, a treći kod žena.
Količina godinama taloženih masa nesvarene i trule hrane, slepljene na zidovima kolona i u naborima i proširenjma zida kolona, moše iznositi od tri, pa do neverovatnih deset kilograma. Debljina ovih masa, prema nalazima hirurga, može biti i do 1 cm.


Evo koji simptomi ukazuju na nefunkcionalnost i nezdrav kolon pored hronične opstipacije.

-bolovi u leđima -depresija
-kožni problemi, akne i sl. -česte prehlade
-otežan gubitak težine -loš miris tela
-nesanica -hemoroidi
-hipertenzija -alergije
-glavobolje -teškoće sa disanjem
-artritis -teškoće sa prostatom
-distendiran trbuh -hipoglikemija
-hronični zamor -menstrualni problemi

Kako rešiti probleme nefunkcionalnog kolona. Još od davnina naši stari su upotrebljavali klizmu, svi najpoznatiji travari iz naše prošlosti su u svojim terapijama koristili klistiranje. Uostalom sve ljudske kulture kroz milenijume koriste post kao način čišćenja digestivnog trakta (iako oni nisu u ishrani koristili sve ono loše što koristimo mi sada). Detoksikacija organizma je ključna stvar u borbi za naš imuni sistem. Suplementacija ne može da ima efekta ukoliko suplement ne može da dopre do našeg tela jer je blokiran toksinima u debelom crevu. To Vam je kao da sejete brašno kroz zapušeno sito, ne ide pa to ti je. Poznate su i rigidne terapije koje su se primenjivale u prošlosti, 21 dan se pije samo voda bez hrane, verovali ili ne i petnaestog dana ima pražnjenja iz creva crne, sluzave i odvratnog smrada sadržaja. Nekoliko pacijenata koji su to prošli su nam to iskustvo preneli.

Mi danas koristimo, klizme (koje mogu da isperu i očiste samo plitki deo kolona), laksative (koji imaju i svoje bolne nuspojave), čajeve i sl. Ali to ne može rešiti problem dugogodišnjeg nagomilavanja toksina u našem telu. Za to je hidro kolon terapija idealno rešenje, jer je neinvanzivna, čak i prijatna i u veoma kratkom vremenskom periodu očisti i izbaci sve toksine iz kolona. Ova metoda se odavno primenjuje na zapadu posebno americi i nemačkoj, nažalost kod nas nije toliko dostupna (a i nemamo svest o tome).
Hidrokolon terapija, predstavlja postupak uvođenja, putem specijalnih aparata, prečišćene i dezinfikovane mlake vode ili drugih specijalnih rastvora u kolon. Ova tečnost, u količini od oko 40-50 litara po seansi plavi čitav kolon i rastvara i ispira sve nataložene mase počevši od samog početka kolona na prelazu iz tankog creva, zaključno sa opstipatnim fecesom u donjim partijama. Postupak u jednoj seansi traje 45 minuta, potpuno je bezbolan i komforan i po pravilu se izvodi od strane lekara ili specijalno školovanog terapeuta. Potrebno je uraditi pet uzastopnih terapija svaki drugi dan, a opisana obilna evakuacija događa se, po pravilu, u toku treće terapije i može se vizuelno pratiti kroz transparentnu cev pre odvođenja u kanalizaciju.

Indikacije za hidrokolon terapiju:

-akutna fekalna impakcija -kandida
-hronična opstipacija -detoksikacija alkohola,droga i drugih otrova
– stanja posle hemoterapije -priprema za barijumsko RTG snimanje
-infekcija crevnim parazitima -akutne i hronične alergije,astma
-atonični kolon -migrene
-mukozni kolitis – Bolesti zglobova i mišića
-povišena temperatura, groznica -stanja posle hemoterapije
-trening creva kod para i kvadriplegija -depresija,migrene,poremećaj spavanja
-velika količina gasova -proširene vene donjih ekstremiteta, otoci
-nezapaljeni,nekrvareći hemoroidi -oboljenja mokraćnog sistema
-crevna intoksikacija -cistitis, menstrualni problemi
-priprema za hirurgiju kolona, srca -higijenska procedura kod zdravih ljudi
– onkološku hirurgiju -hormonski disbalans
-oboljenja kože / seboreja, neurodermiti, psorijaza -celulitis, gojaznost, regulacija telesne težine
-prevencija kancera kolona

Normalno pre odlaska na hidrokolon terapiju porazgovarajte sa svojim lekarem, jer postoje i kontraindikacije, mada će vam i u samoj zdravstvenoj ustanovi gde se vrši terapija to lekar reći.

Naša iskustva iz rada sa pacijentima u Savetovalištu, koji su išli na hidrokolon terapiju kažu da im je to u neviđenoj meri smanjilo nuspojave hemioterapije. Ovo je tema koju mi stalno podvlačimo jer veoma često ne znamo šta je gore da li primarna bolest ili nuspojave hemioterapije.

Savetujemo da se obratite Poliklinici Naturalia gde možete izvršiti Hidrokolon Terapiju

ili nam se obratite u savetovalište za dodatna obaveštenja na 0616353018

Moguće je pobediti rak

moja sredenaMiloš Savićević

Moguće je pobediti rak

Dragi svi, ove redove sam napisao da bi steznali da niste jedini koji se susreću sa problemom kako živeti i preživeti bolest.

Sredinom 2011 godine doživeo sam šok, kada sam saznao da da sam oboleo od raka. Operativnim putem mi je uklonjen, i prognozirano mi je još deset meseci života.

Bila je to duga noć, kada se u mojim mislima dešavala bura panike, užasa, samosažaljenja, besa (zašto se meni to desilo a nikada nisam bio bolestan), osećaj nepravde. Sve u svemu užas!!!

Ta bura je trajala nekoliko sati, onda sam shvatio da to ne vodi ničemu, to samosažaljenje me neće odvesti nikuda. Morao sam nešto da uradim, pa neće ovo stanje vladati mojim životom već ću ja vladati njime i ovim stanjem. I odluka je pala, BORBA po svaku cenu.

Tog drugog bolničkog jutra sam prvi put, sam bez ičije pomoći seo u krevetu, što je bio izuzetan napor uz veliku bol koju sam osećao jer sam operisao kičmu. Ali taj doživljaj pobede nad bolom i nemoći mi je doneo dodatnu snagu i osećaj da mogu da se borim. Sutradan sam napravio svojih prvih postoperativnih trideset koraka, ah kakav je to osećaj uspeha bio! Taj napor mi je omogućio da izađem iz bolnice osam dana ranije nego što su lekari prognozirali. Put ka uspehu i pobedi je trasiran, on je pun krivina, uspona i padova a o trnju na putu da ne pričam. Ali svaki tunel na tom putu je imao svetlo na kraju i to me je vodilo dalje ka cilju, „POBEDA“.

Osvanuo je i taj divni sunčani majski dan, ja na štakama i otpusnom listom u rukama izlazim iz bolnice, o radosti! Nekako sam seo u auto, Ika je vozio, krenuli smo kući. U poluležećem položaju gledao sam drvored pored puta, drveće obasjano bojom proleća i suncem, bože kako to ranije nisam primetio. Odjednom sam rekao Iki, da skrene u prvu ulicu levo, pa opet prva levo, i pravo pred divnu baštu restorana Nišava. Nekako sam se smestio u stolicu, kada je došao konobar, naručio sam a šta ću drugo, viljamovku i kapućino. Popio sam rakiju, liznuo kapućino, platio račun i rekao Jeleni i Iki e sad mogu kući da se lečim. Na putu do kuće sam razmišljao o sebi i svom životu. Šta je u stvari moj život? Negde sam shvatio da je to trenutak u kojem živim, sad ovaj tren je život.

Kud sam se, kao i svi mi rodio da umrem, ja nikad nisam razmišljao o tome kao o nekoj izvesnosti, to je bio neki imaginarni pojam koji će se meni desiti u nekoj budućnosti. Moja budućnost sada nije bila sintagma u kojoj je život bio glavna reč sa vremenskim beskrajem događanja, ona je bila ograničena na vremenski period koji su mi lekari dali. Morao sam nešto da promenim u svom životu kako bi on dobio na kvalitetu, a to je značilo da moram da menjam i da se menjam. Moj život je bio veoma dinamičan, pun uzbuđenja i stresa, i to je negde najverovatnije i bio okidač moje bolesti. Često su mi samo veliki doživljaji bili cilj koji su od mene iziskivali puno napora po cenu velikog stresa, to je moralo da se promeni, morao sam da se okrenem sebi.

Kao pobornik komplentarnog načina života i lečenja, odlučio sam se za mešavinu klasične i alternativne medicine. U krajnjem slučaju klasična medicina mi je spasla život (operativni zahvat) ali ono što je od zla ostalo u meni trebalo je ubiti nečim, tu sam se odlučio za alternativu. Kud ništa o alternativnoj medicini nisam znao, shvatio sam da mi je u borbi za ozdravljenje neznanje najveći neprijatelj. Svi mi znamo da nam je priroda dala lek za svaku bolest, samo kada bi znali šta je to i kako to primeniti. Problem su mi stvarali svi meni bliski koji su u nameri da mi pomognu govorili da treba da pijem ovo ili ono, da radim ovo ili ono, i u toj kakofoniji saveta moje misli i mogućnost sopstvene odluke su počele da blede. Kako narod kaže „tuđa ruka svrab ne češe“ odluke su morale da budu moje, ipak ja svoje telo poznajem bolje od ikog drugog. Znači morao sa sam da donesem odluku kako ću se lečiti. Po meni je ovo ključni momenat kod svih obolelih, svako sam mora da donese odluku kako će se lečiti, to je trasiranje puta ka pobedi. Morate pokazati samoinicijativu, uzmite svoje zdravlje u svoje ruke i to je više od pola pobede.

I tako sam doneo odluku da ću se baviti svojim zdravljem a najviše uzrokom nastanka bolesti. Kud je činjenica da svi na svetu imamo tumorsku ćeliju u sebi, jer se svaki dan dešava nekoliko ziliona deoba ćelija i uvek je neka koja je mutirala, zašto sam ja onda oboleo a drugi nisu?! Šta je to što njih čuva a mene nije sačuvalo?! Samo imunitet! Imunitet je veoma kompleksna kategorija, nije to odeš u apoteku kupiš lek, popiješ i eto imunniteta na visokom nivou. Kada se razbolimo (neka je i prehlada u pitanju) prva stvar koju uradimo je da odemo u apoteku i kupimo suplement a da pri tome i ne znamo šta nam fali od suplemenata, ali neka valja se. Pri tome često unosimo ono što nam i nije potrebno. Kada sam razmišljao o tome u mislima sam se vratio na početke nastajanja nas kao animalne vrste na ovoj planeti i shvatio da nas priroda nije napravila za apoteku, već za prirodu.  Znači lek je u našoj prirodnoj okolini. Kada se bilo koja životinja razboli ona prvo što radi je da vrši nekakvu detoksikaciju, da izbaci štetne sastojke iz tela i onda svu suplementaciju završi iz svog prirodnog okruženja. Prosto gledano jedan metabolički proces koji reguliše imunitet. to sam i ja počeo da primenjujem na sebi, da utičem na svoj metabolički proces i tako pobedim bolest. Primenio sam detoksikaciju organizma i to sam tukao iz svog mogućeg oružja samo da izbacim otrove ili šta već iz tela. Potom sam se opredelio za nešto što po meni može da uništi na prirodan način tumorske ćelije, metabolička terapija vitaminom B17, terapija koju se vodi pod kontrolom lekara. Pored svih ostalih terapija koje sam koristio ona je donela najbolje rezultate. Normalno za vreme trajanja te terapije mora da se primeni ishrana bez ugljenih hidrata kako lekari odrede.

Početkom godine u jednom razgovoru sa dr. Brianom Potterom kada smo pričali o katastrofalnoj situaciji u Srbiji kada je kancer u pitanju, i kako je to teško kada ti lekar saopšti da si oboleo od raka. Rodila mi se ideja da se napravi udruženje „Vera život je čudo“ sa ciljem da pomognemo svima koji su u toj teškoj situaciji.

Nama u Veri nije namera da Vas lečimo, već da sa Vama podelimo sva naša znanja u nameri da lakše donesete odluku kako da se borite i kojim putem da krenete, jer, zapamtite neznanje je najveći neprijatelj na putu ka ozdravljenju. Kod nas se generisalo izuzetno puno iskustva koja želimo da podelimo sa Vama kako bi ste našli najbolji put ka izlečenju. Objasnićemo kako deluju terapije i kave su pozitivne i negativne strane svake terapije.

Objasnićemo Vam zašto smatramo da su četiri principa borbe ključni:

 1. Detoksikacija misli (stres definitivno obara imuni sistem), citiraću mog prijatelja Bodu Ninkovića koji je to najbolje opisao rečima. Glava je direktor, telo je fabrika, loš direktor loša i fabrika. Kada spasavaš fabriku prvo menjaš direktora. I to je apsolutna suština svega.
 2. Detoksikacija tela
 3. Antiparazitski program, skoro svi onkološki pacijenti imaju neki parazitski problem
 4. Zašto metabolička terapija daje rezultate.
 5. Gde grešimo kada je ishrana u pitanju.

U Veri mi imamo vremena za Vas i vašu bolest.

Budite pobednici na putu ka ozdravljenju i kvalitetnom načinu života, stoga nam se javite da zajedno tražimo put ka vašem ozdravljenju.

Znajte ako mogu ja, ne vidim razlog što i Vi ne biste mogli. Ja nisam nikakav supermen. Znajte i bolest i lek je u nama samima!

Vera u sebe jer Život je Čudo

Metabolička terapija za kancer Vitamin B17

Metabolička terapija za kancer Vitamin B17

Metabolička terapija za kancer Vitamin B17

Saznaj više na

Večito pitanje uzroka nastanka karcinoma muči sve nas, toliko teorija, toliko pristupa problemu lečenja a rezultati su kakvi jesu. Danas postoji sveopšte uverenje od strane medicine da je karcinom kompleksna bolest, što je krajnji rezultat poremećenog metabolizma.To je opaka bolest koja napada celo telo, nervni sistem, probavni trakt, pankreas, pluća, organe za izlučivanje, endokrini sistem i ceo odbrambeni sistem. Česta pojava malignog tumora (relaps) posle konvencionalnih tretmana hirurgije, zračenja ili hemoterapije je uglavnom zbog toga što se osnovni metabolički uzrok kancera retko uzimao u obzir i kao takav ostao ne ispravljen.

Mnogi od nas su čuli za metaboličku terapiju vitaminom B17 (leatril, amigdalin) ali je premalo informacija kako se ona primenjuje i kakvi su rezultait sa njom. Naša iskustva u radu sa pacijentima koji su došli kod nas u savetovalište su pokazala izuzetno dobre rezultate primenom metaboličke terapije vitaminom B17. Posebno kod pacijenata koji su u stanju remisije ili u preventivne svrhe kod onih koji imaju predispoziciju da obole (bolje sprečiti nego lečiti). Međutim i kod pacijenata koji su u akutnoj fazi bolesti a primenjivali su ovu terapiju postignuti su fascinantno dobri rezultai u smislu poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja. Morate znati da ovo nije čarobna terapija protiv kancera ali je zato jedna od najboljih suportivnih terapija koja daje izuzetno dobre rezultate kod onkoloških pacijenata. Terapija bi trebala da se sprovodi u saradnji sa doktorom jer je veoma kompleksna. Naša iskustva sa pacijentima koji su sami probali da je sprovedu nisu baš najbolja, jer je bitno prilagoditi terapiju svakom pacijentu pojedinačno. Zato ako se odlučite za ovu terapiju obavezno to uradite uz pomoć lekara.

Malo o kanceru

Svi na ovome svetu imaju u sebi tumorku ćeliju jer se svaki dan dešava nekoliko ziliona deoba ćelija i uvek se desi neka koja je mutirala, ali nju prepoznaje naš imuni sistem i uspešno je uklanja. Znači naše telo ima sistem samoodbrane. U ljudskom telu postoji na hiljade ćelija koje se odlažu (usporavaju u razvoju), na embrionalnom nivou. Ove ćelije se zovu matične ćelije, fibroblasti, neoblasti, itd. Njihova primarna funkcija je popravljanje. Na primer kada se slomi kost ove ćelije imaju mogućnost da se transformišu u ćelije kosti. Ukoliko izgubite krv ove ćelije se transformišu u ćelije krvi. Poseduju mnogostruku funkciju i mogu reagovati na bilo koji morfogeni stimulans. Iste ove ćelije kada su podvrgnute kancerogenim ( hemijskim jedinjenjima koja prouzrokuju rak, čitaj toksini), razvijaju se u ćelije raka. Svaki dan, u svakom ljudskom biću, veliki broj ovih normalnih embrionalnih ćelije postanu kancerogene. Ali jako retko postaju bolest koju nazivamo kancer zbog zadivljujućeg sistema kojeg nazivamo imuni sistem. Ostajemo zdravi zahvaljujući limfocitima, makrofagima i ostalim komponentama imunog sistema koji su u mogućnosti da neutrališu i unište ove ćelije i zaustave njihovo širenje i razmnožavanje. Ove kancoregene ćelije se normalno unište od strane imunog sistema za par sati od trenutka njihovog formiranja.

Međutim ukoliko je imuni sistem oslabljen pogrešnom ishranom, izložen prekomernom zagađenju ili oslabljen konstantnim stresom, ćelije raka se neobuzdano i brzo razmnožavaju formirajući simptomatčnu izraslinu. Naš imuni sistem uglavnom slabi zbog starosti. Ovo slabljenje povećava mogućnost javljanja degenerativnih metaboličkih bolesti. Jedan od primarnih ciljeva metaboličke terapije je revitalizacija imunog sistema i obnavljanje do potpune funkcionalnosti. Uspeh u ovom dozvoljava imunom sistemu da eliminiše kancerogene ćelije pre nego što počnu neobuzdan rast.

Doktori i istraživači metaboličke terapije veruju da možemo ostati zdravi ukoliko snabdemo svaku individualnu ćeliju u organizmu sa dovoljnom količinom kiseonika, hranljivih sastojaka, enzima, minerala, amino kiselina i ostalih

Metabolička terapija za kancer Vitamin B17

najosnovnijih hranljivih sastojaka iz naše ishrane i hranljivih dodataka. Isti značaj treba posvetiti i mogućnosti tela da

eliminiše otpadne proizvode celularnog metabolizma kroz disanje, mokrenje, znoj.. itd. Tretmani moraju obezbediti pomoć organizmu da se detoksikuje eliminšući štetne zagađivače. Ovo je u suštini srce metaboličke terapije. Metabolička terapija je raznovrsan program koji uključuje veliki broj vezanih elemenata od kojih svaki igra važnu ulogu u uspehu cele terapije.

METABOLIČKI PROTOKOL

FAZA I – PRVIH 21 DAN

Početna faza se sastoji od 21 dana terapije u okviru koje lekari uključuju intravenoznu formu terapije B17, ponekad u kombinaciji sa DMSO sredstvom koje poboljšava prodor B17 u tkivo i velikom dozom intavenozno C Vitamina. Međutim ukoliko intravenozni postupak nije moguć, primenjuje se kućna terapija i uzima se 500mg amigdalina (B17) u tabletama zajedno sa košticama od kajsije. Dodatne terapije u fazi jedan uključuju: pankreatske enzime, Vitamin C, antioxidante, emulzioni vitamin A i E, prah od trave ječma, hrskavicu od ajkule (100% Čistu), multivitamine, Pangamsku kiselinu ( Vitamin B15), AHCC i svu hranu koja sadrži B17 ( npr. koštice od kajsije). Detoksifikacija i režim ishrane sa dodacima strogo se moraju poštovati.

FAZA II – NAREDNA TRI MESECA

Druga faza se sastoji od : Vitamina B17 /amigdalin tablete, koštice od kajsija, enzima, Vitamina A , C i E , hrskavice od ajkule i nastavka detoksifikacije i istog režima ishrane kao u fazi I.
Faza I – Metabolički paket za prvih 21 dan
Dve alternativne forme:
FAZA I – INTRAVENOZNA ( Doze preporučene od strane lekara Dr.Ernesto I Francisco Contreras iz Oaza Nade Bolnice.)
B 17 /Amigdalin ampule za intravenozno ubrizgavanje treba da vrši samo kvalifikovano medicinsko osoblje. Ovo pakovanje sadrži:

– Vitamin B 17 ampule.
– Vitamin B15 pangamska kiselina :
– Megaantioksidant : Imunofan ili polioksidoy .
– Megazym Forte enzimske tablete :
– Alfa Treonska kis. ( vitamin C) tablete :
– Vitamin A & E emulzione kapi :
– Hrskavica od ajkule :
– Vitamin E :1
– AHCC ( Aktivna heksozna povezana supstanca ):
– Tečni multivitaminski hranjivi dodatak :
– Modifikovani Citrus Pektin : .
– Tečni stabilizovani kiseonik:  Mnogo bolji rezultati se postižu sa hiperbaričnom komorom.
– Koštice od kajsije: jedna koštica na svakih 2.5kg telesne težine. Ne preporučuje se uzimati više od 6 na sat ili 30-35 na dan.

– Poželjno je uraditi hidrokolon terapiju pre početka metaboličke terapije kako bi se digestivni trakt oslobodio toksina koji remete pravilan metabolizam.

Izvršiti jonsku detoksikaciju tela kako bi metabolička terapija imala što bolji rezultat i na taj način smanjiti mogućnost opstrukcije toksina u pravilnom radu metabolizma tela.

Ovu terapiju treba da Vam odredi lekar jer je bitno prilagoditi terapiju svakom pacijentu.

ILI:
FAZA I – TABLETARNO

Intravenozno davanje amigdalina je zamenjeno sa 500mg Amigdalin tabletama. Dr. Contreras preporučuje 2 tablete sa svakim obrokom, ukupno 6 na dan. Inače ova Faza I uključuje potpuno iste komponente već navedene I namenjena je za kućnu upotrebu.

Vitamin B17 u tabletama : 2 tablete tri puta dnevno sa obrokom (6 na dan). Ovo je najuobičejeniji I najčešći vid sprovođenja Amigdalin terapije. Jedna tableta sadrži 500mg Amigdalina. Ako imate problem sa gutanjem, tableta se može izdrobiti i dodati mekoj hrani. Ukoliko se pojave stomačne neprijatnosti , tada uzmite po jednu tabletu šest puta na dan. Ako se pojavi osećaj mučnine prepolovite tabletu na pola I uzimajte na svakih sat vremena . Dobro bi bilo da nešto pojedete neposredno pre nego što uzmete tabletu ovog vitamina.

Dalje, posle prvih 21 dan …
Faza II Metabolički paket za naredna tri meseca

Terapija je sastavljena od B 17 u tabletama od 500mg sa istim ostalim komponentama kao i u Fazi I osim što su doze za vitamin B17 kao i za A & E emulzione kapi promenjene :
– Vitamin B 17 500mg tablete : 1 tableta uz svaki obrok i 1 pred spavanje.

– Vitamin A & E emulzione kapi : 10 kapi u sok ili vodu 2 x na dan .
( posle 3 meseca prekinuti sa upotrebom naredna 2 meseca)

Za više informacija obratite nam se na 0616353018

Imunitet i rak kako pobediti bolest

Imunitet i rak kako pobediti bolest

Saznaj više

Ukoliko imunitet funkcioniše na optimalnom nivou, u organizmu se neće razviti latentna bolest koja u ljudskom telu egzistira kao potencijalna skrivena opasnost.

Kada se rak razvije do takve faze da se naše zdravlje poremetilo do drastičnih posledica, nije dovoljno uzeti nož i iseći maligno tkivo, uništiti ga pomoću hemioterapije ili spaliti zračenjem. Time se ne uklanja uzrok raka, a to je disfunkcija imunog sistema koja je i dozvolila da dođe do razvoja malignog tkiva. Neophodno je preduzeti adekvatne korake da bi se pokrenula efektna i odgovarajuća reakcija imuniteta.

Uz konvencionalno lečenje raka stopa povratka tumora toliko je visoka da lakari više ne koriste reč “izlečen”. Umesto toga, on koriste izraz “u remisiji”. To je zato što se zna da je gotovo sigurno da će se rak vratiti u sledećih 5 godina. Zašto? Zato što je, nakon operacije i hemoterapije i zračenja, isti onaj uzrok koji je doveo do stvaranja malignog tumora još uvek prisutan.

Poslušajte savet lekara, ali se nemojte plašiti da konvencionalnom lečenju dodate i ono što vam zdrav razum nalaže da je ispravno. Ako se vaš lekar tome opire, uputite ga na ovaj ili druge vebsajtove posvećene zdravlju.

Većina ljudi neće, nažalost, izmeniti svoje prehrambene navike, niti smanjiti nivo stresa, niti će se preseliti na mesta sa nižom elektromagnetskom silom i manje zagađenim tlom i vodom. Ali kada se rak jednom pojavi, logično je da se preduzmu odlučniji koraci. Zdravo se hranite, pijte čistu vodu, držite se podalje od toksičnih hemikalija, prestanite sa pušenjem. Ako živite u selu u kojem se biljke svakodnevno prskaju pesticidima i herbicidima, preselite se. Ovo su samo logični, razumni koraci koje ćete preduzeti da biste smanjili rizik ponovne pojave raka.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog I savetodavnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Za sve dodatne informacije obrtite nam se:

 0614141133

063243472

Email: imunofancoo@gmail.com

Imunitet ubica Kancera

Imunitet ubica Kancera

Imunitet ubica kancera pogledajte kako nas naš imuni sistem štiti od kancera.

Saznajte zašto je imunitet ključan u borbi protiv bolesti!

Saznaj više na

Imunoterapija je najnovija grana moderne onkologije koja koristi imunitet organizma, bilo direktno ili indirektno, u borbi protiv raka.

Naš organizam ima prirodnu sposobnost zaštite od bolesti, uključujući zloćudne. Imuni sistem može prepoznati razliku između zdravih i zloćudnih ćelija i eliminisati kasnije iz tela.

Imunoterapija ili biološka terapija obnavlja, stimuliše ili pojačava prirodnu antitumorsku funkciju imunog sistema.

Potvrda velikog značenja imunoterapije u modernoj medicini je prošlogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodeljena za istraživanja u području imunoterapije.

Imunitet je ključan u borbi protiv bolesti, sa jakim imunim sistemom lakše prolazite kroz sve vidove terapija kao što je hemioterapija, radiološko zračenje ili operativni zahvat.

Nažalost mnoge terapije kao što je Hemioterapija ili radiološko zračenje imaju svoje nuspojave koje na neki način urušavaju opšte imuno stanje organizma. Veoma je važno obratiti pažnju kako smanjiti nuspojave navedenih terapija. Mi u savetovalištu Vera u Život veoma često ne znamo šta je gore da li primarna bolest ili nuspojava onkološke tarapije.

U Savetovalištu “Vera u Život” možete saznati kako se može pojačati imunitet organizma ili kako smanjiti nuspojave terapija.

Za sve dodatne informacije obrtite nam se:

 0614141133

063243472

Email: imunofancoo@gmail.com

 

Imunitet njegov sistem

Imunitet njegov sistem

Saznaj više

Imunitet njegov sistem

Imunitet organizma je veoma složen sistem sistem sastavljen iz brojnih funkcionalnih delova.

Da bi shvatili kako Imunitet njegov sistem funkcioniše od suštinskog je značaja poznavati njegove funkcionalne delove i njihovu ulogu.

Sastavne delovi imunog sistema čine:

Antitela

Imunitet njegov sistemAntitela (poznata i kao imunoglobulini i gamaglobulini) su proteini u obliku slova Y koji reaguju na određene bakterije, viruse ili toksine koje zovemo antigenima. Proizvode ih bela krvna zrnca.

Antitela se mogu vezati za toksine, onemogućiti njihova hemijska dejstva ili signalisati da treba ukloniti napadača.

Dele se na pet vrsta. Njihova imena se generalno skraćuju. Na primer, imunoglobulin A ima skraćenicu IgA. Evo svih skraćenica: IgA, IgD, IgE, IgG, i IgM.

Koštana srž

Koštana srž proizvodi nova crvena i bela krvna zrnca. Crvena krvna zrnca se u potpunosti formiraju u koštanoj srži, a zatim ulaze u krvotok. S druge strane, većina belih krvnih zrnaca sazreva negde drugde, u fabrikama lociranim u dugim kostima tela. Srž proizvodi sva krvna zrnca iz matičnih ćelija. One se zovu “matične ćelije” (osnovne ćelije) zato što prethode različitim tipovima ćelija. Mogu imati različitu svrhu i po potrebi se promeniti u određeni tip belih krvnih zrnaca.

Komplement

Imunitet njegov sistem

Imunitet i njegov sistem

Ako bacilli i prodru kroz fizičke i hemijske barijere tela i uđu u krvotok, aktivira se i napada ih mešavina tečnih proteina koja se zove komplement. Komplement obuhvata niz proteina. Iako u krvotoku postoje milioni različitih antitela, svako senzitivno na određeni antigen, u sistemu komplementa postoji samo šačica proteina koji slobodno plutaju po krvi. Komplementi se proizvode u jetri. Proteini komplementa se aktiviraju i kombinuju (komplementarni su) sa antitelima. Oni uzrokuju lizu (pucanje) ćelija i šalju signal fagocitima da određenu ćeliju treba ukloniti.

Interferon

Interferon je još jedan od proteina koji proizvodi većina ćelija u telu. Zadatak interferona jeste da omogući ćelijama da jedna drugoj šalju signale. Kada ćelija otkrije interferon ostalih ćelija ona počinje da proizvodi proteine koji pomažu u sprečavanju repliciranja virusa u ćeliji i stimuliše ćelije ubice.

Hormoni

Imunitet njegov sistem

Hormoni – Imunološki sistem proizvodi nekoliko hormona. Ti hormoni su opšte poznati kao limfokini. Neki hormoni u telu koče imuni sistem. To su steroidi i kortikosteroidi (komponente adrenalina).

 • Timozin je hormon koji podstiče proizvodnju limfocita (limfocit je oblik belog krvnog zrnca). Smatra se da ga proizvodi timus.
 • Interleukini su još jedna vrsta hormona koju stvaraju crvena krvna zrnca. Interleukin-1 proizvode makrofagi nakon što pojedu nepoznatu ćeliju. Kada stigne do hipotalamusa, IL-1 uzrokuje groznicu i zamor, i ubija mnoge vrste bakterija.
 • Tumor Necrosis Factor (TNF) takođe proizvode makrofagi. Može da ubije ćelije tumora i pomaže u stvaranju novih krvnih sudova.

Limfni sistem

Imunitet njegov sistem

Sva tkiva tela konstantno su uronjena u limfu, prozirnu tečnost sličnu vodi, koja nastaje iz krvi. Limfni sistem otkriva i uklanja bakterije i otpad. Limfna tečnost na kraju stiže do limfnih čvorova, telesnih “fabrika za obradu otpadnog materijala”, u kojima se dalje obrađuje.

 • Limfni čvorovi su zapravo filteri koji hvataju bacile i ostala strana tela. Čvorovi sadrže armije limfocita koji treba da se izbore sa bacilima. Limfociti su vrsta belih krvnih zrnaca koja neutrališu ili uništavaju bacile. Prilikom borbe protiv infekcije limfni čvorovi mogu oteći.
 • Limfoidni organi obuhvataju koštanu srž i timus, kao i limfne čvorove, slezinu, krajnike i adenoide, slepo crevo i grupice limfoidnih tkiva u tankom crevu poznate kao Pejerove ploče.
 • Prosečno ljudsko telo sadrži otprilike 1 do 2 litre limfne tečnosti.

Slezina

Slezina filtrira krv u potrazi za nepoznatim ćelijama i starim crvenim krvnim zrncima koje treba zameniti. To je organ veličine pesnice smešten u gornjem levom delu abdomena. Slezina sadrži dva osnovna tipa tkiva: crvenu pulpu koja izbacuje stara krvna zrnca, i belu pulpu koja sadrži limfoidno tkivo. Različiti delovi slezine specijaliziraju se za različite vrste imunoćelija. Kada mikroorganizmi putem krvi dospeju u crvenu pulpu, zarobljavaju ih imunoćelije poznate kao makrofage.

Timus

Imunitet njegov sistem

Timus se nalazi u grudnom košu, između grudne kosti i srca. Odgovoran je za proizvodnju T – ćelija i važan je za njihovo sazrevanje.

Bela krvna zrnca

Bela krvna zrnca veoma su važan deo vašeg imunološkog sistema. Ona zapravo predstavljaju veliku zbirku različitih ćelija koje međusobno sarađuju u procesu uništavanja bakterija i virusa. Evo različitih vrsta, imena i klasifikacija belih krvnih zrnaca koje trenutno deluju u vašem telu:

 • Leukociti
 • Limfociti
 • Monociti
 • Granulociti
 • B-ćelije
 • Ćelije plazme
 • T-ćelije
 • T-ćelije pomagači
 • T-ćelije ubice
 • T-ćelije ugušivači
 • Ćelije prirodne ubice
 • Neutrofili
 • Eozinofili
 • Bazofili
 • Fagociti
 • Makrofagi

Sva bela krvna zrnca poznata su kao leukociti. Ona se ponašaju kao živi, nezavisni jednoćelijski organizmi, kreću se poput ameba i sami hvataju stvari tako što ih obuhvate. Većina leukocita nastaje u koštanoj srži kao stem ćelije.

Postoje tri vrste leukocita

 1. Granulociti, koji obuhvataju 50 do 60 posto svih leukocita. Oni se dalje dele na tri vrste: neutrofile, eozinofile i bazofile. Granulociti su ime dobili po tome što sadrže granule. U zavisnosti od vrste ćelije, granule sadrže različite hemikalije.
 2. Monociti, koji čine 7 posto svih leukocita. Monociti na kraju postaju makrofagi.
 3. Limfociti, koji obuhvataju 30 do 40 posto svih leukocita. To su bela krvna zrnca od ključnog značaja za imuni sistem. Postoji dve vrste limfocita – B limfociti (B ćelije) i T limfociti (T ćelije). Oni koji sazrevaju u koštanoj srži zovu se B ćelije, a one koji koji sazrevaju u timusu T ćelije.

Većina organa imunog sistema bavi se rastom, razvojem i distribucijom limfocita. Ti organi zovu se limfoidni organi.

Limfociti putuju kroz krv u potrazi za stranim ćelijama. B ćelije koriste antitela da bi locirale bakteriju, dok se T ćelije zapravo bore protiv nje.

B ćelije dejstvuju pomoću majušnih antitela. U svakom trenutku u krvi se nalazi na hiljade različitih B ćelija, i svaka je naoružana antitelima protiv određenog bacila. Ali dok ne dođe do kontakta sa nekim bacilom njih ima samo nekoliko. Kada do kontakta konačno dođe, B ćelije se dramatično brzo množe i oslobađaju velike količine odgovarajućih antitela.

Proces funkcioniše na sledeći način: kada bacil naleti na B ćeliju ona se razmnožava i formira svoje verzije, koje se zovu ćelije “plazme”. Ćelije plazme stvaraju antitela koja napadaju bacile. Antitela lociraju određeni bacil da bi ga fagociti lakše pojeli. Neke B ćelije nastave da se razmnožavaju i nakon uništavanja bacila, jer će u slučaju njegovog povratka antitela biti spremna.

T ćelije funkcionišu malo drugačije. Pošto se mnogi bacilli poput virusa i parazita kriju unutar ćelija, zadatak T ćelija je da identifikuju i unište te ćelije. Postoji dve vrste T ćelija: ćelije “ubice” i ćelije “pomagači”. Ćelije pomagači identifikuju ćelije u koje je prodrto i aktiviraju uzbunu. Zatim dolaze ćelije ubice i uništavaju napadače.

Sve to se dešava zato što napadnute ćelije otkriju svoj položaj pomoću abnormalnih proteina na površini. Kada se ćelija pomagač susretne sa abnormalnim proteinima, ona ispušta hemikalije koje se zovu limfokini i koje govore ćelijama ubicama da treba da se razmnožavaju. Ćelije ubice potom naciljaju abnormalnu ćeliju i unište je. I baš kao B ćelije, neke ćelije ubice se zadrže u blizini, spremne da napadnu sve abnormalne ćelije na koje naiđu.

Dok je imunitet nenarušen, ne razvija se ni AIDS, ni rak, ni bilo koja druga latentna bolest, poput herpesa ili bilo čega drugog što postoji u svakom organizmu., na isti ili različit način, ali postoji kao jedna latentna opasnost. Najvažnije je da nateramo svoj imuni-sistem da efikasno funkcioniše, I na taj način stvaramo velike šanse da, savršeno zdravi, živimo jedan potpuno zdrav i kvalitetan način. Imunitet njegov sistem

B ćelije dejstvuju pomoću majušnih antitela. U svakom trenutku u krvi se nalazi na hiljade različitih B ćelija, i svaka je naoružana antitelima protiv određenog bacila. Ali dok ne dođe do kontakta sa nekim bacilom njih ima samo nekoliko. Kada do kontakta konačno dođe, B ćelije se dramatično brzo množe i oslobađaju velike količine odgovarajućih antitela.

Za sve dodatne informacije obrtite nam se:

 0614141133

063243472

Email: imunofancoo@gmail.com

Visit Us On Facebook