Imunitet i rak kako pobediti bolest

Imunitet i rak kako pobediti bolest

Saznaj više

Ukoliko imunitet funkcioniše na optimalnom nivou, u organizmu se neće razviti latentna bolest koja u ljudskom telu egzistira kao potencijalna skrivena opasnost.

https://www.youtube.com/watch?v=hnXX5-KmeI4

Kada se rak razvije do takve faze da se naše zdravlje poremetilo do drastičnih posledica, nije dovoljno uzeti nož i iseći maligno tkivo, uništiti ga pomoću hemioterapije ili spaliti zračenjem. Time se ne uklanja uzrok raka, a to je disfunkcija imunog sistema koja je i dozvolila da dođe do razvoja malignog tkiva. Neophodno je preduzeti adekvatne korake da bi se pokrenula efektna i odgovarajuća reakcija imuniteta.

Uz konvencionalno lečenje raka stopa povratka tumora toliko je visoka da lakari više ne koriste reč “izlečen”. Umesto toga, on koriste izraz “u remisiji”. To je zato što se zna da je gotovo sigurno da će se rak vratiti u sledećih 5 godina. Zašto? Zato što je, nakon operacije i hemoterapije i zračenja, isti onaj uzrok koji je doveo do stvaranja malignog tumora još uvek prisutan.

Poslušajte savet lekara, ali se nemojte plašiti da konvencionalnom lečenju dodate i ono što vam zdrav razum nalaže da je ispravno. Ako se vaš lekar tome opire, uputite ga na ovaj ili druge vebsajtove posvećene zdravlju.

Većina ljudi neće, nažalost, izmeniti svoje prehrambene navike, niti smanjiti nivo stresa, niti će se preseliti na mesta sa nižom elektromagnetskom silom i manje zagađenim tlom i vodom. Ali kada se rak jednom pojavi, logično je da se preduzmu odlučniji koraci. Zdravo se hranite, pijte čistu vodu, držite se podalje od toksičnih hemikalija, prestanite sa pušenjem. Ako živite u selu u kojem se biljke svakodnevno prskaju pesticidima i herbicidima, preselite se. Ovo su samo logični, razumni koraci koje ćete preduzeti da biste smanjili rizik ponovne pojave raka.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog I savetodavnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Za sve dodatne informacije obrtite nam se:

 0614141133

063243472

Email: imunofancoo@gmail.com