LDN i rak

LDN i rak

LDN i rak

Saznaj više

Mehanizmi uključeni u očigledno blagotvorno dejstvo LDNa na rak imaju tri glavna elementa:

Prvi efekat LDNa, kada se uzme pre spavanja, izaziva nagli porast proizvodnje beta-endorfina i Met-Enkefalina (hipofiza i nadbrubrežne žlezde), odnosno, pred zoru kada se 90% proizvodnje ovih hormona javlja. Većina studija su pokazale da naltrekson izaziva dva do tri-puta veću proizvodnju Met-Enkefalina, to je  endorfin koji najkonkretnije aktivira delta-opioidne receptore, primarni Endorphin vezanog za faktor kontrole raste ćelije raka. Kada se koristi niska doza naltreksona (koji u većim dozama blokira receptore endorfina i enkefalina), nestaje iz tela za tri ili četiri sata – dok povišeni nivoi endorfina i Enkephalina ostaju ceo dan.

Drugi korak uključen u antikancer efekat ovih hormona je rezultat direktnog aktiviranja opioidnih receptora kod ćelija raka povećanjem količine  endorfina. Ako se ova akcija desi prilikom deobe tumorske ćelije ona izumire (apoptoza)! U stvari, kada se dodaju relativno male koncentracije Met-Enkefalina humanim ćelijama raka pankreasa ili ćelijama humanog karcinoma kolona koje rastu u epruveti, pokazalo se da kod oba tipa izaziva ćelijsku smrt (apoptozu) tumorska ćelije). Čini se da je to jedan od mehanizama kojima se endorfin i enkephalin bore protiv raka.

Treći element, koji može da igra važnu ulogu u kontroli kancera, obuhvata ćelije imunog sistema, koji je regulisan / orkestriran u velikoj meri od strane endorfina. U praksi, endorfin podiže cirkulacijski nivo prirodnih ćelija ubica i limfocita-aktivirane CD-8 ćelije, dva tipa imunoloških  ćelija koje sprečavaju širenje raka, ubijajući ćelije raka na samom početku kada se pojave.

LDN i rak

Treba naglasiti da su svi pacijenti dr Biharija bili tretirani u privatnoj praksi, bez naučne strogosti potencijalnog kliničkog ispitivanja. Ovo isključuje bilo koje naučne tvrdnje o efikasnosti leka u lečenju bilo koje od gore navedenih vrsta raka (mada se u međuvremenu pojavilo još naučnih studija na ovu temu prim. Vera u Život). Međutim dosadašnji rezultati, ukazuju na mogućnost da je dejstvo opioidnih receptora na ćelije raka, kao faktora za borbu protiv rasta tumorskih ćelija kroz upotrebu endorfina, moguća potvrda da oni imaju značajnu ulogu u tome, posebno imajući u vidu mnogo objavljenih istraživanja podržanih laboratorijskim nalazima u proteklim godinama.

LDN i rak

Sve ćelije raka koje imaju opioidne receptore na svojim ćelijskim membranama, mogu dakle reagovati na LDN, uključuju sve one koji nastaju u gastrointestinalnom traktu. To podrazumeva: usta, jednjak, jetru, pankreas, želudac, tanko crevo, debelo crevo i rektum. Limfne žlezde i slezina imaju veliki broj opioidnih receptora, sugerišući da Hodgkinova bolest, kao i non-Hodgkin-ov limfom, multipli mijelom i limfocitna leukemija, bi trebalo da reaguju na LDN. Drugi maligniteti sa značajnim brojem opioidnih receptora na svojim ćelijskim membranama obuhvataju: kancer dojke, neuroblastomu, rak prostate, maligni melanom, karcinom bubrega, glioblastoma, astrocitom, kancer endometrijuma kao i krupno i sitno ćelijski rak pluća.

Tako, da sa upotrebom LDN, rak može – u nekim slučajevima – da postane kontrolisana hronična bolest. Pacijenti imaju mogućnost da žive bez simptoma, u mnogim slučajevima, teških nuspojava hemoterapije i zračenja (kao i kod imunofana ako ne i bolje prim Vera u Život).

Tekst preuzet…

za više informacija obratite nam se 0616353018

2 thoughts on “LDN i rak

    1. Poštovani ovo je okačio kod nas Đorđe Tarakcija “U koliko još imate potrebu za IMUNOFAN u Bosnu stže za dva dana on naručenja. Sve informacije kontakt. +38162454803. Novbi Sad” Mi ga ne poznajemo i nemamo saznanja kako je transportovan imunofan ali vidite to sa njim.
      Продајем 18 ампула Имунофана. Рок: 04.2019 год. Јавите се на тел. +389 70 360 664 Билјана i ovo je okačeno kod nas.
      Pozdrav

Leave a Reply