Imunofan preparat za lečenje raka

Ozonizacija krvi

Ozonizacija krvi. Ozon je jednostavno energetski i reaktivni oblik kiseonika, alotropska modifikacija kiseonika O3 sa vremenom raspada od nekoliko sekundi do par minuta zavisno od temperature i pritiska. Njegovo ime je grčkog porekla što znači “mirisati” jer se oseća karakteristični miris ovog bezbojnog gasa, svi ga prepoznajemo posle letnjih oluja sa grmljavinom . Od otkrića 1840. godine, milioni tretmana terapijom ozonom je obavljeno širom sveta. Evropske zemlje, zajedno sa Rusijom i Kubom, već nekoliko decenija su pioniri u ovoj terapiji.

Poliklinika Naturalia

Kandida i kako se izlečiti
Ozonizacija krvi . Upotreba ozona zasniva se na njegovim oksidativnim, dezinfektivnim i baktericidnim svojstvima. Ozon uništava bakterije i gljivice u mnogo kraćem vremenu u poređenju npr sa hlorom. Takođe je vrlo efikasan u uništavanju virusa i kancerogenih agenasa. Ozon je izuzetno jak oksidant I čini se da je snažniji oksidant u poređenju sa kiseonikom, jer može da oksiduje praktično sva organska i ne-organska jedinjenja. Kada se uzmu u obzir bioorganska jedinjenja ozon ima mnogo selektivniju reaktivnost sa jedinjenjima dvostruke veze: aminokiseline, peptidi, proteini, nukleinske kiseline i, pre svega, nezasićene masne kiseline, koje čine osnovu za lipidni biosloj ćelijskih membrana i lipoprotein komplekse krvne plazme. U biološkim medijima dominiraju ozonske reakcije sa nezasićenim masnim kiselinama i prate ih formiranje različitih proizvoda, uključujući ozonide (jedinjenja, koja sadrže različit broj atoma kiseonika u molekulu).

Ozonizacija krvi .Korišćenje ozona u zdravstvene svrhe je veoma efikasna, i ima rastuću listu pozitivnih dejstava kada se koristi na odgovarajući način. U naprednim industrijskim postrojenjima za prečišćavanje vode, na primer, ozon se primjenjuje za tretiranje vode za piće (na našu žalost ne I kod nas) kao sigurno i nehemijsko sredstvo za ubijanje potencijalno štetnih mikrobioloških agenasa (tj. Bakterija, gljivica, virusa, parazita itd), u industriji pića kao siguran dezificijens za skoro sterilno ispiranje ambalaže.

Laserska terapija krvi


Dok je ozon glavni fokus industrijskog tretmana, medicinski se uvek nalazi uz višu količinu čistog kiseonika u rasponu od 95-99% kiseonika i do 1-5% čistog ozonskog gasa. Shodno tome, većina veruje da bi ovaj tretmanski pristup ka ozonizacija krvi trebalo bolje nazvati kao “oksigenizacija ozonom”.

Ozonizacija krvi. Medicinska upotreba oksigenizacija krvi ozonom je u velikom usponu kod terapija onkoloških bolesti u svetu, kao i u tretmanu drugih bolesti i zdravstvenih stanja. Najnovija istraživanja pokazuju  i sugerišu  upotrebu oksigenizacije posebno kod terapija nuspojava hemioterapije i zračne terapije kao i pacijenata u remisiji u preventnivne svrhe za smanjivanje mogućnosti relapsa bolesti. Postoje podaci koji dokazuju da ovaj tretman može imati direktne pogodnosti kod različitih tipova raka (tj. Anti-kancer efekat), ima efekte na imuni sistem (tj. Modulaciju citokina), metabolički efekti (npr. Poboljšane antioksidativne odbrane), zaštitni efekti na tkivima, a takođe mogu pomoći jer smanjuju agresivnost tumorske ćelije pomažući da se obnove niska kiseonička okruženja (tj. hipoksija tumora).

Zbog toga klinike koje primenjuju ovu praksu a i istraživači veruju da terapija oksigenizacije ozonom, ima mesto kod hemoterapije i protokolima zračenja, pošto okolišno okruženje tumora može učiniti takve kancerozne ćelije otpornijim na standardni tretman jer podiže VOL (MDR). Isto važi kao  i za alternativne ili komplementarne tretmane (tj. Terapije visokim dozama intravenskog vitamina C) kao što je metabolička terapija vitaminom B17. Pacijenti sa niskim vrednostima crvenih krvnih zrnaca (tj. Manje hemoglobina) mogu imati veliku korist od oksigenizacije ozonom.

Ozon može da proizvede različite efekte u zavisnosti od izabrane koncentracije i načina primene. U medicinskoj praksi najvažniji su sledeći.

Ozonizacija krvi. Baktericidni, fungicidni i virucidni. Kad se spolja primenjuju u obliku gasovitih smeša ili u ozonizovanom rastvoru, preporučuju se velike koncentracije ozona koje proizvode direktan oksidativni efekat na membrane mikroorganizama. Ozon praktično uništava sve vrste bakterija, virusa, fungija, protozoa. Gram-pozitivne bakterije i kapsulirani virusi koji imaju lipidni bio sloj su posebno osetljivi na oksidaciju. Nespecifični odbrambeni sistem (aktiviranje fagocitoze, pojačana sinteza citokina-interferona, nekrotički faktor interleukinskog tumora) kao velni sastojak ćelijskih i humoralnih imuniteta. Zabeleženi su dokazi delimične oksidacije virusnih receptora što ih čini nesposobnima za vezivanje virusa.  Pored toga, otkrivena je inhibicija enzima reverzne traskriptaze koji promoviše destrukciju virusa AIDS-a.

Fotodinamička terapija raka

Anti-upalni efekat je otkrivena sposobnost inozonske oksidacije spojeva koji sadrže dvostruke veze, posebno arahidonsku kiselinu (20: 4) i njene derivate-prostaglandine. Ove biološki aktivne supstance učestvuju u razvoju i održavanju upalnog procesa. Pored toga, ozon reguliše metaboličke reakcije u tkivima na mestu upaljivanja i rešavanja PH. Efikasnost ozonske terapije kod inbronhijalnem astme (sad aktuelno kod corona virusa) može se delimično objasniti oksidacijom dvostrukih veza u takvim patološkim jedinjenjima kao što su leukotrienima  izvedeni iz arahidonske kiseline.

Ozonizacija krvi. Ozonski analgetički efekat obezbeđen je oksidacijom proizvoda albuminolize, takozvanim algopeptidima. Oni utiču na nervne završetke u oštećenom tkivu i određuju intenzitet reagovanja na bol. Da tome dodamo da analgetički efekt, nastaje i zbog normalizacije antioksidacijskog sistema, a samim tim i smanjenjem količine toksično-molekularnih proizvoda lipidne peroksidacije na ćelijskim membranama, koji menjaju funkciju enzima ugrađenih u membranu, koji učestvuju u sintezi ATP-a i održavanju vitalnosti aktivnih organa i tkiva.

Detokicacioni efekat ozona je što vrši korekciju i aktiviranje metaboličkih procesa u jetri i bubrežnim tkivima, osiguravajući na taj način njihovu glavnu funkciju neutralizacije i evakuacije toksičnih jedinjenja iz organa. Aktivacija procesa zavisnih od kiseonika. Doze ozona, ma koliko one bile niske, uzrokuju povećanje sadržaja slobodnog i rastvorenog kiseonika u krvi, brzog pojačavanja enzima koji katalizuju aerobnu oksidaciju ugljenih hidrata, lipida i proteina uz stvaranje ATP energetskog supstrata. Od velikog značaja je mitohondrijska aktivacija N-ATP, odgovorne za spajanje respiratornih procesa i oksidativno-fosforilaciju, što rezultira sintezom ATP-a

Ozonizacija krvi. Optimizacija pro i anti oksidansa smatra se jednim od glavnih efekata sistemske ozonske terapije koja se ostvaruje uticajem na ćelijske membrane i povezivanjem ravnoteže nivoa produkta peroksidacije lipida i sistema odbrane od antioksidanata. Kao odgovor na ozon dolazi do kompenzacijskog povećanja aktivnosti antioksidativnih enzima superoksidizmutaze (SOD), katalaze i glutatioperoksidaze. Zbog obnovljenih aerobnih metaboličkih reakcija dolazi do nakupljanja NADH2 i NADPH2, koji deluju kao donatori protona kako bi obnovili oksidovane komponente neenzimskog antioksidantnog sistema (glutation, vitamin E, askorbinska kiselina, itd.). Upotreba egzogenih antioksidanata sa preliminarno izračunatom dozom je obavezna kada se koriste visoke koncentracije ozona.

Ozonizacija krvi.
Ozonizacija krvi.

Efekat imuno-modulisanja ozona zasnovan je na njegovoj interakciji sa lipidnim strukturama ćelijskih membrana i zavisi od izabrane doze. Niske koncentracije ozona promovišu nagomilavanje ozonida na membranama fagocitnih ćelija –monocita i makrofaga. Zahvaljujući ozonidima ove ćelije podstiču sintezu citokina različitih klasa. Citokini su biološki aktivni peptidi koji doprinose daljoj aktivaciji nespecifičnog odbrambenog sistema (povišenje telesne temperature, stvaranje peptida akutne faze u jetri) i, osim njega, aktiviraju ćelijski i humoralni imunitet. Sve zajedno olakšavaju lečenje sekundarnog imunog deficita.

Ozonizacija krvi kod raznih patologija

Onkologija, posebno terapije smanjenja nuspojava HT

Ateroskleroza i ishemijska bolest srca

Hipertenzija

Diabetes Mellitus

Hronični bonitos, bronhijalna astma

Upala bubrega (pijelonefritis)

Hronični gastritis

Čir na želucu ili duodenumu

Kolitis

Hronični hepatitis

Upalne bolesti genitalnog trakta Kolpitis, bakterijska vaginoza

pobačaji u trudnoći preeklampsija

Duboke bakterijske infekcije kože piodermija

Herpes

Psorijaza

Migrena, cefalgija (glavobolja)

Upalne bolesti mozga (Menigitis, Encefalitis)

Metode ozonizacija krvi

Ozon se može terapijski koristiti eksterno kao i Parenteralno (unosi se u organizam)

Kod eksternih metoda ozon se može koristiti:

Upotreba ozoniranih antiseptičkih fizioloških rastvora ·Primena ozoniranih masti i ozoniranog biljnog ulja itd

Kod Parentalnih terapija ozon se primenjuje:

Autohemoterapiju Major i Minor ozonizovanom krvlju pacijenta, sledeće ekstrakorporalne terapije plazmom i limfom. Subsukutane injekcije ozona u biološki aktivne tačke…

VAH Major autohemoterapija Ozonizacija krvi

Ozonizacija krvi. Ovo je terapija koje je dala izuzetno dobre rezultate kod mnogih bolesnih stanja. Major autohemoterapija (VAH) – u ovoj terapiji se izabrana količina sopstvene krvi osobe (tj. 50-250ml) vadi iz tela (transfuzija). Zatim se, određena količina ozona ubacuje u krv, omogućavajući razmenu mešavine ozona i kiseonika (pošto je vreme raspada ozona 40-50 sekundi). Veoma brzo se primeti kako se tamna boja krvi menja u svetlo crvenu jer se kiseonik vezuje za hemoglobin. Nakon toga, oksigenizovana i ozonirana krv ponovo se injektira nazad u telo koristeći istu iglu sa kojom je uzeta krv (tj. Auto-transfuzija). Veruje se da kod ove terapije dešava niz medicinskih efekata koji počinju i nastavljaju kroz kaskadni proces koji se dešava širom tela. Tretmani se mogu davati od nekoliko puta nedeljno do svako dnevno, u zavisnosti od toga koji efekti tretmana se žele. Postoje projektovani protokoli koji se mogu bezbedno koristiti pre, tokom i nakon hemoterapije, zračenja i operacije, pored standardnih protokola za lečenje raka i imunoterapije. Praksa je pokazala da terapija oksigenizacije ozonom daje daleko najbolje rezultate, posebno uz upotrebu imunomodulatora imunofan ili LDN.

Sumarno, obzirom da je naš stav da je nabolji način da se pobedi onkološka bolest, dobar i jak imuni sistem, smatramo da je ovo jedna od terapija koja može izuzetno mnogo pomoći pacijentima. Kod nas se ona sprovodi u nekoliko klinika, i naša iskustva su pokazala da su pacijenti koji su sprovodili ovu terapiju mnogo bolje prošli kroz HT tj smanjili u mnogome njene nuspojave, kao i pacijenti koji su u remisiji jer su sigurno na ovaj način produžili vreme remisije.

Takođe je primećeno da je oksigenizacija ozonom pokazala izuzetno dobre rezultate kod raznih auto imunih oboljenje, posebno uz terapiju LDNom.Posebno je interesantno kakvi se rezultati postižu kod hidrokolon terapije kada se u toku terapije ispiranja kolona ubaci ozonizirana voda.

Kontraindikacie za terapiju ozonizacija krvi su:

Svi slučajevi sa lošom koagulacijom krvi 2. KrvarenjeOrgana 3. Trombocitopenija 4. Alergija na ozon

Za dodatne informacije obratite nam se na 063243472

Izvor:

http://www.absoluteozone.com/assets/ozone_therapy_in_practice.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781866/pdf/9883965.pdf

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=23882

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ozonoterapii-na-pokazateli-ateroskleroza-u-bolnyh-s-saharnym-diabetom

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prevodilac