Glutation neverovatna moć detoksikacije

Glutation neverovatna moć detoksikacije

Naša večita borba za zdravlje je uvek bila usmerena u pravcu detoksikacije organizma.  Kada je telo toksikovano suplementacija je kao kada pokušavate da prosejete brašno kroz zapušeno sito, ne prolazi, isto je i sa suplementacijom. Stoga pročitajte ovaj tekst koji je vezan za glutation (ampulirani je najbolji) koji je pokazao izuzetne rezultate kod onkoloških pacijenata vezano za detoksikaciju.

Glutation je prirodni tripeptid koji se nalazi u gotovo svim ćelijama. Glutation je visoko reaktivan i često se nalazi sjedinjen s drugim molekulima preko njegove sulfhidrilne grupe. On ima nekoliko vitalnih uloga unutar ćelije uključujući antioksidaciju, održavanje stanja redoksa, modulaciju imunološkog odgovora i detoksikaciju ksenobiotika. U pogledu onkoloških bolesti, metabolizam glutationa je u stanju da igra i zaštitne i patogene uloge. Od presudnog je značaja za uklanjanje i detoksikaciju karcinogena, a promene na ovom putu mogu imati značajan efekat na preživljavanje ćelija. Međutim, zbog povišenog nivoa glutationa u tumorskim ćelijama može doći do visoke otpornosi na veći broj hemioterapeutskih lekova, i mogu da zaštite takve ćelije kod karcinoma koštane srži, raka dojke, kolona, larinksa i pluća.

Diskusije o značaju glutationa (GSH) za telo postali su veoma prisutni u poslednje vreme, čak i postajući interesantna tema u mainstream-u u popularnim medicinskim emisijama kao što je The Dr. Oz Show. Glutation se često naziva “majkom svih antioksidanata”, ali šta glutation čini tako važnim za telo? Još važnije, kakav efekat ima na rak

Šta je Glutation?

Glutation je najvažniji antioksidant koji proizvedi naše telo i klučan za detoksikaciju svake ćelije u našem telu. On sprečava ćelijsko oštećenje izazvano slobodnim radikalima i peroksidima. “Glutation je najvažniji molekul koji nam treba da bi ostali zdravi i sprečili starenje, rak, srčane bolesti, demenciju i još mnogo toga, a klučan u tretiranju zdravstvenih stanja od autizma do Alchajmerove bolesti”, kaže dr Mark Himan, direktor kliničkog centra Klivlend za funkcionalnu medicinu. Himan nije sam u ovom svom razmišljanju. Tehnički, GHS je antioksidant koji se sastoji od tri aminokiseline – cisteina, glutaminske kiseline i glicina. Njegova važnost leži u činjenici da on postoji unutar ćelijskog zida skoro svake pojedine ćelije u našem telu i, za razliku od drugih anti-oksidanata, naše telo ga proizvodi samostalno.

Šta radi Glutation?

Glutation je odgovoran za sledeće funkcije kao i još mnogo toga:
• deluje kao “molekul pomoćnik” za neke važne enzime, kao što je glutation-peroksidaza (koja štiti telo od oksidativne štete);
• Pomaže u proizvodnji leukotriena, što je od vitalnog značaja za regulaciju inflamatornih reakcija;
• Pomaže jetri i žučnoj kesi u detoksikaciji masti;
• uključen je u detoksikaciji metilglioksala. Metilglioksal je toksin koji se proizvodi tokom metabolizma to je ono što obara PH vrednost organizma;
• Pomaže u raspoređivanju proteinskih disulfidnih veza, proces koji je vitalan za ćelijsku reprodukciju proteina u telu;
• Promoviše proizvodnju i zaštitu T-ćelija za imunološku funkciju;
• Pomaže u asimilaciji vitalnih hranljivih materija kao što su vitamini C i E;
• Doprinosi programiranoj smrti ćelija karcinoma (apoptoza)

Kako Glutation pomaže u sprečavanju i zaustavljanju raka?

Mnoge studije su identifikovale preko 60 raznih bolesti koje imaju nizak nivo glutationa kao jednu od njihovih karakteristika, uključujući rak dojke. Ipak, uprkos hiljadama studija vezanih za GSH-u, nauka i dalje ne zna tačno zašto je to tako. Međutim, istraživanje je pokazalo da, kao preventiva raku, glutation može zaštititi zdrave ćelije od slobodnih radikala koji mogu izazvati mutaciju koja izaziva rak. Jedan stručnjak je objasnio glutation kao mesto gde se sumpor i selen susreću kako bi nas zaštitili od raka. Pored toga, postoji samo toliko vitalnih funkcija imunološke podrške koje glutation ima, da imuni sistem jednostavno ne bi mogao bez toga da funkcioniše ispravno.

Mnoge studije su posebno istraživale način na koji glutation pomaže u apoptozi ili programiranoj ćelijskoj smrti. Mnogi drugi su se fokusirali na sposobnost GSH-a da spreči otpornost na lekove (MDR) za tradicionalne hemioterapijske tretmane, s obzirom da je sposobnost pomoći apsorpciji lekova jedna od njegovih karakteristika. Međutim, neke od poslednjih studija, kada su gledale na nivo glutationa kako u zdravim ćelijama, tako i u ćelijama karcinoma, otkrile su da kada su nivoi glutationa podignuti unutar tumorskih ćelija, zapravo ima efekat zaštite tih ćelija. U izveštaju u prestižnoj studiji iz 2004. koju je sproveo Bekman istraživački institut Grada nade izjavio je:

“Što se tiče kancera, metabolizam glutationa je u mogućnosti da igra i zaštitne i patogene uloge. Od presudnog je značaja za uklanjanje i detoksikaciju karcinogena, a promene na ovom putu mogu imati značajan efekat na preživljavanje ćelija. Međutim, pružanjem otpornosti na broj hemoterapeutskih lekova(MDR), povišeni nivoi glutationa u tumorskim ćelijama mogu da zaštite takve ćelije kod karcinoma koštane srži, raka dojke, kolona, larinksa i pluća “.
Mnoge druge studije koje su posebno posmatrale nedostatak glutationa u zdravim ćelijama zaključile su da nizak nivo GSH unutar ovih ćelija čini ih ranjivijim za karcinom. Širenje takvih istraživanja utvrdilo je trenutni naučni trend u korist GSH-a koji je više za prevenciju raka nego za tretman raka. (Po nama ovo je ključno za pacijente u remisiji kao i one koji su prošli HT za detoksikaciju i smanjenje nus pojava HT, prim. autora)

Kako povećati nivo Glutationa?

Nema sumnje da niski nivoi glutationa dovode do bolesti, tako da povećanje nivoa GSH-a može pomoći u sprečavanju čak i u eventualnom lečenju mnogih bolesti. Najbolji način za povećanje nivoa glutationa je na prirodan način. Ovo su načini za to:

 • Smanjiti stres, kao i toksine iz životne sredine, GMO i obrađenu hranu, ovo sve smanjuje nivo glutationa;
  • Koristite antibiotike samo kada je to neophodno. Upotreba antibiotika (kao i tradicionalni tretmani kancera kao što je tamokifen) može uticati na nizak nivo glutationa;
  • konzumirati hranu koja sadrži sumpor. Ovo obuhvata sve grožđe, povrće, jaja, govedinu, goveđu džigericu (organsku) i beli luk. S obzirom na to da je glutation enzim koji sadrži sumpor, sumpor može stimulisati njegovu proizvodnju. Beli luk i goveđa jetra sadrže i selen, neophodan deo ciklusa glutationa u mašem telu;
  • konzumirati hranu bogatu folatom (postoji razlika između Folata i Folne kiseline, Folati su prirodna forma vitamina, Folna kiselina je sintetički oblik vitamina koji se koristi u većini suplemenata). Folat i vitamini B6 i B12 su od presudnog značaja za održavanje tela i za proizvodnju glutationa i mogu pomoći u procesima metilacije koji isključuju gene raka i detoksifikuju tijelo.
  • Dodajte lan u ishrani. Lan ima visok sadržaj magnezijuma, neophodan za proizvodnju glutationa;
  • Jedite morske alge iz pouzdanog izvora. Jedna nedavna malezijska studija upoređivala je guske, često u pacifičkim vodama, sa Tamokifenom. Morske alge povećale su nivo glutationa za 78% (uz smanjenje veličine tumora za 97 procenata). Tamokifen, sa druge strane, smanjuje nivo glutationa za 60%;
  • Razmotrite hlorellu, koja može poboljšati celularne nivoe GSH dok istovremeno detoksifikuje ćelije;

Obzirom na navedeno a na osnovu naših iskustava, zaključak bi bio da je upotreba Glutationa kod karcinoma odlična kada je u pitanju detoksikacija posle hemioterapije jer posle ovoliko godina rada i hiljade pacijenata mi veoma često ne znamo šta je gore da li osnovna bolest ili nuspojave HT.  Naš savet je da se obavezno vrši ozbiljna detoksikacija posle i za vreme HT.  Naša iskustva pokazuju da kada je glutatiom u pitanju najbolje koristiti ampulirani koji se daje pod lekarskom kontrolom.

Tekst preuzet…

 

Leave a Reply